ΕΠΙΛΟΓΕΣ
POWERbreathe Respiron

Κωδικός: POWERbreatheRespiron

32,00€

POWERbreathe Plus Χαμηλής Αντίστασης (Wellness)

Κωδικός: POWERbreathePlus(Wellness)

96,00€

POWERbreathe Plus Υψηλής Αντίστασης (Sports)

Κωδικός: PοwerbreathePlus(Sports)

96,00€

POWERbreathe Plus Μέτριας Αντίστασης (Fitness)

Κωδικός: POWERbreathePlus (Fitness)

96,00€

POWERbreathe K1 Εξασκητής αναπνοής

Κωδικός: POWERbreatheK1

430,00€

Powerbreathe K2 Εξασκητής αναπνοής

Κωδικός: PowerbreatheK2

484,00€

POWERbreathe K3 Εξασκητής αναπνοής

Κωδικός: POWERbreatheK3

505,00€

POWERbreathe K4 Εξασκητής αναπνοής

Κωδικός: POWERbreatheK4

680,00€

POWERbreathe K5 Εξασκητής αναπνοής

Κωδικός: POWERbreatheK5

850,00€